/ iStock/Getty Images
През юни 2020 г. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за изработване на акустични и конструктивни проекти за изграждане на шумозащитни съоръжения за жилищни територии с наднормено ниво на шум в близост до участъци от републиканската пътна мрежа с трафик над 3 млн. МПС годишно.

Общинският съвет в Радомир поиска вода от язовир "Студена"

Обществената поръчка включва проектиране на шумоизолиращи съоръжения и на автомагистрала „Струма“ при кв. „Църква“ на Перник в участъците от км 19+561 до км 19+931 и от км 20+285 до км 22+144, съобщиха от МРРБ.

Това каза в отговор на депутатско питане министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Срокът за получаване на офертите е до 10.08.2020 г. Прогнозната стойност за проектиране на съоръженията по автомагистрала „Струма“ е 44 300 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 60 календарни дни.

Предприетите действия са в резултат от изготвената през 2018 г. „Стратегическа карта за шум на пътни участъци в Република България с трафик над 3 млн. МПС годишно“. Според нея обект на шумово въздействие от транспортния поток по автомагистрала „Струма“ в участък 1 между км 19+561 и 19+931 и участък 2 от км 20+285 до км 22+144, е жилищна територия на кв. „Църква“ в Перник, която е разположена едностранно спрямо пътното трасе. Посочените участъци са с приблизителен километраж, който ще бъде уточнен въз основа на проектна документация.

Видът, височината, дължината, местоположението и други конкретни параметри на шумозащитните стени ще бъдат определени съобразно проектната разработка. Министър Аврамова отговори и на депутатски въпрос за доизграждане на път III-8611 „Белица - Загражден“.

Министърът посочи, че ремонтът на участъка от км 18+050 до км 19+600 бе завършен през ноември 2019 г. Има сключен договор с изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство на другия участък - от км 10+430 до км 18+000. Общата цена за изпълнение на поръчката е 3 406 500 лв. без ДДС.

МРРБ предлага 1951 многофамилни жилищни сгради да бъдат безплатно санирани

На 27 февруари изпълнителят предостави последния вариант на техническия проект за разглеждане от Техническия съвет на Областно пътното управление-Пловдив.

Разработката, която е внесена отговаря на нормативните изисквания и е съгласувана от заинтересованите страни. Подписан е и договор за строителен надзор. Предстои уточняване на някои технически и финансови въпроси, след решаването на които проектът ще бъде внесен за процедиране за издаване на разрешение за строеж.

Предвижда се строително-монтажните работи да стартират в рамките на настоящия строителен сезон.