/ Снимка: Община Бургас
116 обаждания за проблеми в семейството са постъпили на Националната телефонна линия за деца 116 111 за първите четири месеца на годината, съобщиха от Държавната агенция за закрила на детето.

Най-често децата се обаждат, за да споделят ситуацията, в която се намират и да потърсят съвет за излизане от нея. Децата срещат различни затруднения - от липса на внимание до поемане на грижата за по-малки деца в семейството и домакинството.

Подкрепа от консултантите на Националната телефонна линия е потърсило непълнолетно момиче, на което му се налага да поеме изцяло грижите за лежащо болната си майка и по-малките си братя и сестри. Бащата работи в друг голям град и успява само с финансова подкрепа. Момичето споделя, че ситуацията й тежи и не може да се справи, което е довело и до отпадането й от образователната система. Детето своевременно е насочено към отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане”, за да може момичето и близките му да получат необходимата подкрепа и да бъдат включени в използването на социални услуги в общността.

От началото на 2022 г. до месец април на Националната телефонна линия за деца 116 111 има 70 обаждания с информация и сигнали за риск от неглижиране и пренебрегване на дете. Консултантите са потърсени по тази тема от четири майки и десет бащи. Съседи и роднини също са сигнализирали за случаи на неглижиране. Информация на Националната телефонна линия е подадена и от медицински специалисти, учители, служители в социални услуги и в полицията.

В едно от тези обаждания възрастен съобщава за деца, чиито родители са разделени, а майката системно употребява психоактивни вещества. Тревожната информацията, която е подадена е, че майката има занижен родителски потенциал и децата системно са неглижирани, като често са оставяни гладни и не се отглеждат в адекватен режим за спане и хранене. Случаят е предаден за проверка към компетентните органи. Държавната агенция за закрила на детето проследява резултатите и взетите мерки за подкрепа на децата и близките им.

„За Държавната агенция за закрила на детето e от първостепенно значение Националната телефонна линия за деца 116 111 да бъде разпознаваема и да се ползва с доверието, както на децата, така и на възрастните. С удовлетворение отчитаме, че постигаме значителни успехи в тази насока. Номерът 116 111 с всеки изминал месец става предпочитан начин да се подаде сигнал или да се потърси съдействие за дете в риск. Това е една голяма крачка към осъзнаването на цялото общество, че само заедно може да направим живота по-добър и безопасен за всяко дете.

Обаждането на 116 111 е безплатно, който желае, може да остане със сигурност анонимен. Насреща са изключително добре подготвени психолози, които ще окажат подкрепа и съдействие на всеки“, заяви д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето.
БГНЕС