/ Прокуратура
Главният прокурор на Република България Иван Гешев награди заместник-окръжен прокурор Делян Димитров от Окръжна прокуратура-Шумен с отличие „служебна благодарност“ за проявен висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните му задължения като наблюдаващ прокурор по възложените му досъдебни производства.

Предложението за наградата е направено от Маргарита Георгиева - административен ръководител на Окръжна прокуратура-Шумен, предвид изключително професионалната и прецизна работа на прокурор Димитров по наблюдавани от него досъдебни производства и успешно приключени в съдебна фаза на първа инстанция редица дела с фактическа и правна сложност с определени наказания съответстващи на обществените очаквания по вид и размер, съобщиха от прокуратурата.

Във връзка с противодействието на битовата престъпност в съдебния район и по повод досъдебно производство за извършен на 13 януари грабеж на парична сума от жена на 94 години и мъж на 61 години в село Велино, под ръководството на Димитров в качеството му на наблюдаващ досъдебното производство прокурор са били събрани доказателства за авторството на деянието и незабавно са установени извършителите на деянието.