/ Дарик Добрич, архив
Организаторите на фермерските пазари в страната поискаха да отпадне забраната за продажба на свинско месо и колбаси на фермерските пазари в страната. Искането беше изпратено в писмо до Българската агенция по безопасност на храните.

Рестрикциите бяха наложени през лятото, за да се ограничи разпространението на болестта Африканска чума по свинете, припомнят организаторите на фермерските пазари.

Предлагането на прясно свинско месо, месни заготовки и месни продукти, съдържащи свинско месо на регистрираните фермерски пазари в цялата страна беше забранено със заповед от 19 юли тази година на изпълнителният директор на БАБХ.

Цената на свинското месо се повишава заради Африканската чума

"Не сме съгласни с продължаващите до момента ограничения и настояваме заповедта да бъде отменена по отношение на организираните и контролираните от наша страна фермерски пазари", заявяват от фондациите и обединенията, организатори на Фермерските пазари в София и Пловдив и Варна.

"Предприемането на мерки за превенция от разпространение на болестта Африканска чума по свинете е необходимо, за да се спре незаконната и неконтролирана продажба на свинско месо от нерегистрираните животински обекти. Провежданите от нашите организации фермерски пазари в цялата страна са надлежно регистрирани в компетентните областни дирекции на БАБХ, провежда се непрекъснат контрол по отношение подбора на производители и всеки един участник е регистриран оператор в системата на БАБХ. Всички производители и преработватели на свинско месо, членуващи в нашите фермерски пазари, разполагат с пълната документация, системи и мерки за самоконтрол", подчертават в писмото си до БАБХ организаторите на фермерските пазари.

Максимално до 3 свине в личните стопанства

От Фермерски пазар "Натурално" в Пловдив настояват забраната за продажба на свинско месо и колбаси да се промени така, че да се разграничат легалните от нелегалните свиневъди, производители и разпространители на свинско месо. Целта е да се даде възможност на регистрираните фермери да осъществяват своята основна дейност, която за семействата им осигурява поминък, а за българските граждани - достъп до чисто, екологично и нетретирано с химикали месо", изтъкват от Обединение "Натурално".