Фармацевтите настояват да се повиши заплащането им за изпълнена рецепта с лекарства, напълно платени от НЗОК. Това се посочва в становище на Българския фармацевтичен съюз.

Сега аптеките получават 4,00 лв. с ДДС за изпълнена рецепта за лекарства, напълно платени от НЗОК, но от фармацевтичният съюз настояват да се предвидят средства в бюджета на НЗОК, с които сумата да се повиши на 5,00 лв. с ДДС.

Над 10 години в община Болярово няма аптека

Мотивите за искането им са нарасналите с 20-25% режийни разходи, разходи за заплати, за консумативи и наеми. Аптеките нямат право да слагат надценки на лекарствата, които се заплащат на 100% от здравната каса, припомнят фармацевтите. Същевременно посочените продукти са скъпоструващи и аптеките имат значителни разходи за осигуряването им при условията на кредитиране от търговците на едро на лекарствени продукти или на банково финансиране, се посочва още в становището.

В обсъжданията за проект за Закон за бюджета на НЗОК за 2023 г., за труда на магистър–фармацевтите не е предвидено никакво увеличение, "което ги поставя в неравноправно и унизително положение", се допълва в становището. 
Десислава Пеева/БТА