Атанас Пеканов
Атанас Пеканов / Георги Димитров
Служебният вицепремиер по управление на европейските средства Атанас Пеканов представи концепция за създаване на Експертен съвет за икономически анализи в България. На пресконференция в Министерския съвет, Пеканов обясни, че, стъпвайки на най-добрите практики и традиции от други страни, Съветът ще има за цел да предоставя на българското общество и българските институции задълбочена експертиза по водещи икономически теми, помагайки при вземането на решения за страната.

Целта на този съвет е да предлага решения за по-успешното развитие на българската икономика, обясни вицепремиерът. По думите му, такива съвети функционират в цяла Европа и други страни по света, а с работата си те допринасят за вземането на по-добри решения и за успешното развитие на икономиката, стъпвайки на постиженията на съвременната икономическа наука. 

Съвет ще има консултативен характер и ще се председателства от Пламен Ненов, професор по макроикономика в Norwegian Business School. 

В Съвета ще се включат водещи световни икономисти, които работят в различни сфери на икономическата дисциплина и са сред българските учени, които публикуват във водещи академични журнали. Част от тях са: Петьо Бонев, асистент професор по иконометрия, University St. Gallen; Ралица Ганева, професор по макроикономика, Софийски университет „Св. Климент Охридски“; Станли Гьошев, лектор по финанси, University of Exeter; Джефри Нилсен, професор по макроикономика, Американски университет в България.
БТА