/ Thinkstock/Getty Images
Министерският съвет взе решение за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Слънчев бряг-юг“.

Целта е обезопасяване на плажа и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е 20 години.мТой е обусловен от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Министерски съвет: 20 години концесия за плажовете в Крайморие, Китен и Лозенец

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 530 809 лв. без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

Събарят дигата в Созопол и глобяват концесионера (ВИДЕО)

Морският плаж ще бъде обезпечен със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.