Допълнителните длъжности в училище ще облекчат учителите
Допълнителните длъжности в училище ще облекчат учителите / снимка: БГНЕС, архив

Въвеждането на допълнителни длъжности в училище и регулирането на норматива би облекчило работата на учителя. Това каза пред БГНЕС Ваня Кастрева, началник на Регионалния инспекторат по образование - град София.

През месеца в медиите се цитира проучване на синдикат „Образование” за работното време на учителите, според което учителите ни са преуморени и стресирани, тъй като работят средно по 48 часа седмично при норма от 40 часа, фиксирана в Кодекса на труда.

Ваня Кастрева е категорична, че учителската професия е не само много отговорна, но и трудна. „Винаги когато се работи с деца - това е натоварващо, а когато се работи с много деца е още по-натоварващо. Така че те са поставени в една доста сложна ситуация. В много случаи трябва да взимат бързи решение и да работят под стрес и под напрежение. Това е професия, която е изключително специфична и затова и законодателят е уредил тези въпроси”, каза тя и посочи удължения платен годишен отпуск, който учителите ползват например. Кастрева обясни, че това е професия , която по принцип не всеки може да упражнява. Тя посочи, че обществото ни и законодателят е в дълг на учителя по отношение на неговата натовареност и отговорност.

Според данните от проучването учителите отделяли средно по 21 часа седмично за работа в клас и 15 часа за самоподготовка, а цели осем часа са им необходими за административна работа.

Началникът на Регионалния инспекторат по образование - град София смята, че е възможно административната дейност на учителите да се облекчи. „Това е възможен вариант и добро решение. По принцип българският учител е поставен в сложната ситуация да изпълнява много функции. Не само чисто преподавателската си работа, но и той е доста натоварен и в административен аспект. Колегията дълго време обмисля различни предложения, които ние се надяваме да намерят решение в новия закон. Учителите трябва да бъдат поставени в една нова ситуация, в която да бъдат облекчени от воденето на прекалено много училищна документация и във воденето на дейности, които са съпътстващи и могат да бъдат поети от педагогически съветници и социални работници. Могат да бъдат облекчени чрез работата на помощник-учители, защото това е една практика в много други страни. Струпването на деца със специални образователни потребности също е в тежест на учителя, който невинаги е добре квалифициран и предварително подготвен, а това е много специфична работа”, каза Ваня Кастрева.

Помощник-учителят и стажант - учителят са нови фигури и според Кастрева е възможно да бъдат въведени в новия закон. „Това, което също е възможно да се случи от чисто административна гледна точка училищата да имат възможност за повече непедагогически персонал. Той може да поеме част от административните функции на учителя”, заяви тя и добави, че на този етап има малко педагогически съветници и училищни психолози, които могат да поемат част от чисто възпитателните функции в училище.

Според нейните лични наблюдения в гимназиален етап учителите са доста натоварени с индивидуалната си преподавателска норма. Учебният ден на учителя има задължителна преподавателска норма и други ангажименти, свързани с неговата самоподготовка, с работата му в педагогически съвет. Така едни от най-натоварени са учителите по история и география, тъй като техният годишен хорариум е 720 часа. Не е малка натовареността и на другите преподаватели - началните учители имат 20 часа седмичен норматив. Тук тя посочи, че именно въвеждането на допълнителни длъжности в училище и регулирането на норматива би облекчило работата на педагозите.

Всичко е на проектен етап и само се обсъжда като идеята за въвеждането на стажант–учителя, от гледна точка на обстоятелството, че е важно в системата да влязат млади колеги. Това може да стане чрез стажантите, които да влязат в училище и по този начин, учейки се в работата, да помогнат и на преподавателя, смята Ваня Кастрева.

Според данните от едно неотдавнашно изследване педагозите работели средно по 53 часа на седмица. Ваня Кастрева заяви, че вероятно тази заетост е регистрирана някъде от колегите им от синдикатите, но те лично не са попадали на такава седмична заетост. „Най-високата, на която сме попадали, е някъде около 30 и няколко часа с допустимата норма”, каза тя.