/ iStock/Getty Images
Депутатите одобриха на второ четене промените в Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Като вносител Министерският съвет предлагаше възстановяване на втората инстанция. В началото на април в ресорната парламентарна комисия обаче това не беше прието при гласуване на текстовете на второ четене.

В крайна сметка обаче, по предложение на Владислав Панев от "Демократична България", управляващата коалиция постигна компромис и прие, че втората съдебна инстанция при оценки на екологично въздействие да влизат в сила от 1 юли 2024.

По предложение на Мирослава Петрова от "Продължаваме промяната" беше прието, че жалбите на екоорганизациите ще отиват директно във Върховния административен съд.

Според Емил Георгиев („БСП за България“) едноинстанционното съдебно производство трябва да остане. Той посочи, че при двуинстанционно има забавяне, като даде пример със скоростната отсечка Монтана – Видин.

Крум Зарков („БСП за България“) подкрепя връщането на втората инстанция. Според него в тази насока коалицията е тръгнала смело, но впоследствие се е разколебала. 
Зарков припомни, че в коалиционното споразумение по отношение на екологията има две ключови точки – да се затворят наказателните процедури, строг контрол върху законодателството в тази област.

Двамата влязоха в полемика относно работата на еколозите в страната, предаде БГНЕС. Георгиев отговори на Зарков по повод на изявление на последния, че понякога природозащитниците спъват реализацията на важни икономически проекти.

„Г-н Зарков, категорично не съм съгласен с вас. Истинските природозащитници в България, независимо дали са ляво, център, дясно не са против инвестиционните проекти. Против инвестиционните проекти са така наречените пишман еколози. Те обжалват инвестиционните проекти“, каза Георгиев.

Той даде и пример със Златица и Пирдоп, където един такъв еколог на втора инстанция е поискал 200 хиляди евро.

„В тази зала сме двама души, които попречихме на така наречения хотел подпорна стена на Алепу – вицепремиерът Сандов и моя екип. Не, не сме против инвестиционните проекти. Трябва да се бранят проекти, които са от национално значение, но да се хвърлят петно върху хората, които наистина се борят за природата не е коректно“, подчерта Емил Георгиев.

Зорница Стратиева ("Демократична България") призова да се гласува първоначалния текст по вносителя – за отмяната на едноинстанционното обжалване, каквато е била практиката до 2017 г. Тя посочи, че при една инстанция се ограничава достъпът до правосъдие.

Иво Русчев („Възраждане“) посочи, че неговата парламентарна група не подкрепя връщането на втората инстанция. Младен Шишков (ГЕРБ-СДС) каза, че е имало становища на неправителствени организации в подкрепа на възстановяването на двуинстанционното обжалване. 

Вицепремиерът по климатичните политики и министър на околната среда и водите Борислав Сандов изтъкна ползите от втората инстанция. Аз се занимавам с този тип каузи почти две десетилетия. Втората касационна инстанция е гаранцията, че даден проект има обективно преглеждане на обстоятелствата на първа инстанция, обясни той. И добави, че втората инстанция не е гаранция някакъв проект да се забави, тя е гаранция за обективност.

Сандов обобщи, че има два компромисни предложения. Едната от тях е връщането на втората инстанция да не е веднага, а до 2024 г. Другата, по думите му, е да времето за разглеждане на процедурата да е шест месеца. 

Александър Дунчев ("Продължаваме Промяната") каза, че е против поставянето на каквито и да е срокове за възстановяване на втората инстанция.

Промените са приети на първо четене в пленарната зала на 26 януари т.г. С тях се цели усъвършенстване на законодателството по опазване на околната среда и постигане на по-високо ниво на хармонизация с европейското законодателство в областта на емисиите от промишлеността, оценката на въздействието върху околната среда на някои публични и частни проекти, и контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.Предложените промени отразяват препоръките и бележките във връзка със стартиране на процедури за нарушение относно неправилното транспониране на някои от разпоредбите на директивите в цитираните по-горе области. Осигурява се право на достъп до правосъдие, което е съобразено с изискванията на Директива 2003/35/ЕО за осигуряване на участието на обществеността при изготвянето на определени планове и програми, отнасящи се до околната среда.

При разглеждането на промените на второ четене, парламентарната комисия по околната среда и водите запази обжалването само на една съдебна инстанция на оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) за обекти от национално значение или стратегическа важност. Част от депутатите от комисията и природозащитници обаче настояват за въвеждане на двуинстанционно обжалване.

В дневния ред на парламента за днес са включени още докладите за дейността на Омбудсмана на България през 2020 г. и 2021 г. и продължение на дискусията на първо четене по Законопроекта за българския език, внесен от "Възраждане".
БТА