Депутати гласуват Закона за държавния служител
Депутати гласуват Закона за държавния служител / снимка: Sofia Photo Agency

Задължително най-малко две на сто от длъжностите в държавната администрация да бъдат заемани от хора с трайни увреждания е заложено в промените в Закона за държавния служител, които депутатите ще гласуват на второ четене.

Органът по назначаване ще трябва да обявява конкурс за тези длъжности поне веднъж на четири месеца до тяхното заемане. Ако това не бъде спазено, виновното лице ще бъде глобявано между 2000 и 5000 лева, а средствата ще се събират в Агенцията за хора с увреждания.