Членовете на ВСС гласуваха оставки от досегашните си длъжности
Членовете на ВСС гласуваха оставки от досегашните си длъжности / снимка: Sofia Photo Agency

Членовете на новия Висш съдебен съвет гласуваха освобождаването си от досегашните си длъжности в съдебната система с 22 гласа "за" и 2 "против".

Според Закона за съдебната власт те не могат да бъдат действащи магистрати и да заемат място във Висшия съдебен съвет едновременно.

На последното си заседание на 3 октомври предишният състав на магистратския съвет гласува оставките на избраните в новия състав от досега заеманите от тях длъжности.

Според закона новият Висш съдебен съвет се смята за конституиран, след като се определят две трети от изборните му членове. С това се прекратяват правомощията на предишния му състав. Затова гласуването на 3 октомври предизвика спора дали освобождаването на новите членове от магистратската им длъжност е законно, тъй като то се случи пет дни след конституирането на новия Висш съдебен съвет.

В началото на първото редовно заседание на новия съвет въпросът със законността на решението на предишния съвет беше повдигнат от Анелия Мингова и Иван Колев. След като обсъдиха ситуацията, новите членове на решиха да гласуват освобождаването си от предишните си длъжности.