/ iStock/Getty Images
 Българският Червен кръст стартира безплатни онлайн курсове за доброволци на теми „Умения за живот“ и „Хигиена“.

Те ще се реализират в рамките на платформа за онлайн обучения на организацията, а завършилите ги ще придобият сертификат за придобитите умения.

Платформата е част от непрестанните усилия и дейностите в отговор на пандемията от COVID-19 на БЧК и е още едно иновативно средство, чрез което организацията ще може да продължи да оказва обществена подкрепа дори и в извънредно трудните условия.

С 500 000 лева увеличиха субсидията на Българския Червен кръст

Курсът „Умения за живот“ е с фокус върху практики, подобряващи социалната интелигентност и психическото състояние, а този на тема „Хигиена“ съдържа специално разработен модул относно мерките за предпазване от разпространение на COVID-19.

Двете обучения са част от програмата на БЧК „Дейности в отговор на COVID-19”, финансирана от Американската агенция за международно развитие и подкрепена от Международната Федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Като част от нея БЧК вече няколко месеца реализира и информационната кампания „Направи го за тези, които обичаш“. Обучаващите се имат достъп и до курсове по управление на стреса, сексуално образование и здраве и много други.

Всички те са разработени от доброволци и служители на организацията с богат опит и експертиза по различните теми, разделени са на модули и завършват с финален тест.

Всеки, желаещ да научи повече за обученията, може да го направи на - https://e-training.redcross.bg/.