Десет екипа от спасителни кучета тренират усилено, за да се подготвят за лавини, изгубени туристи и още по-лошо в скалистите планински райони на България, разказват от от Voice of America (VOA).

Недостатъчно финансираната спасителна служба зависи от всеотдайни доброволци, които живеят с кучетата си и разчитат на собствените си ресурси, като си вземат отпуск от ежедневната си работа. Тъй като спасителните превозни средства са оскъдни, спасителите казват, че кучетата играят важна роля в подпомагането на хората да бъдат свалени от труден терен.

"Всеки един водач само като си погледне кучето, само като го чуе начина по който изкимтява или излайва, буквално влиза в главата на кучето и разбира какво в момента мисли.
Усеща една връзка, която е трудно да бъде описана", споделя планинският спасител Атанас Уков.

"Човек вътре, фигурант, специално обучен човек, който знае как да посрещне кучето, как да разчита неговото поведение, как да го награди в последствие, така че то да продължи да иска да го прави и то не как да е, а с голямо желание. Има огромно значение кой ще бъде вътре в групата, може би това е най-важният фигурант в цялото занятие. Този човек трябва да бъде изключително запознат с поведението на кучето, как да го посрещне, как да го награди, за да можем да поддържаме висока неговата мотивация за работа", разказва той.

В такива стресови ситуации, каквито са бедствията и лавините и всичко, за което обучаваме нашите кучета, поведението на кучето трябва да бъде максимално разчетено от водача. Понякога миризмата е по-слаба, кучето се колебае. Не маркира по най-убедителния начин - тогава идва ролята на водача да разчете неговото поведение, да разбере, че там наистина му мирише и там има някаква човешка миризма и трябва да бъде проверена.

Най-много кучета има в района на Банско, споделя Сергей Цветков. "Там имаме пет кучета в Банско, две кучета в Разлог и две в Добринище. Там са най-много кучетата, не защото е зимен курорт, а защото е там района на Пирин е най-лавиноопасен", допълва той.
Voice of America (VOA)