/ БГНЕС
Тази финансова помощ ще потвърди българската подкрепа към Украйна
Министерският съвет одобри 88 012 лева по линия на официалната помощ за развитие на България, които ще бъдат предоставени като целева вноска към извънбюджетната Програма на ОССЕ за подкрепа на Украйна за финансиране на проект „Оценка на въздействието и разработване на стратегия за възстановяване на околната среда“.

Финансирането ще бъде осигурено от средства по бюджета на Министерството на външните работи, предназначени за развитие и хуманитарна помощ.

Росен Христов: Скоро Украйна ще иска ток от нас

Насочването на доброволен принос към изпълнението на този проект ще има добавена стойност за България в контекста на близостта на Украйна и факта, че негативните последици от войната в екологичната област неизбежно оказват влияние върху състоянието на околната среда на страните в съседство.

Помощта ще носи посланието за мирно решение на конфликта в Украйна, като същевременно ще потвърди българската подкрепа към Украйна и международните усилия за справяне с негативните последици от войната.