/ НИМ
Божидар Димитров освобождава директорския стол на Националния исторически музей. Той е подал заявление за прекратяване на трудовото му правоотношение по взаимно съгласие.

Божидар Димитров: Първата докладна, която ще изпратя на Борисов, ще е за пари

Причината е придобитото от него право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съобщиха от Министерството на културата. Министърът на културата е подписал заявлението на Божидар Димитров и то влиза в сила, считано от 1 ноември.


 
БТА