Бойко Борисов
Бойко Борисов / МС, пресцентър
В условията на криза от COVID-19 бизнес климатът у нас се подобрява за втори пореден месец. Това отчита НСИ - Национален статистически институт, в последното си проучване за стопанската конюнктура в България през юни. Това написа премиерът Бойко Борисов в официалния си профил във Faceboоk.

„След като през април спадът стигна до 42%, общият показател на бизнес климата нараства с 11,8 пункта през май и с още 11,4 пункта през юни. Подобрението е в резултат на по-благоприятния бизнес климат в секторите промишленост, строителство, търговия на дребно и услуги. Въпреки пандемията, много сектори у нас не са спирали работа“, каза Борисов.

„Продължаваме с помощта към българските предприятия. С подкрепата и от ЕС се надяваме скоро икономиката на България да се върне в онази отлична кондиция, в която беше и преди кризата“, допълни министър-председателят.Индексът, определящ бизнес климата в промишлеността, нараства през юни с 9,7 пункта след повишение с 11,4 пункта медец по-рано, като подобрението се дължи на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно осигуреността на производството с поръчки се оценява като достатъчна, което е съпроводено и с повишени очаквания за производствена активност през следващите три месеца, отчита НСИ.

Основен фактор, затрудняващ развитието на този отрасъл, продължава да бъде несигурната икономическа среда, показват последните данни на статистиката, предава БНР.

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

През юни 2020 година показателят "бизнес климат в строителството" отскача с 14,4 пункта след повишение със 17,3 пункта през май, заличавайки част от срива с цели 45,6 пункта през април. И тук повишението се дължи на подобрените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията.

Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла продължава да е несигурната икономическа среда.

По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят своето равнище през следващите три месеца, показва последната анкета на НСИ.

През юни съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" също отчита добър растеж от 15,8 пункта след повишение с 16,2 пункта през май, парирайки част от драматични спад през април, когато индексът се срина с 52,0 пункта. И тук подобрението се дължи на по-благоприятни оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията.

Според търговците на дребно основните пречки за развитието на дейността в сектора са свързани с несигурната икономическа среда, следвани от недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша.

Относно продажните цени в отрасъла се отчитат известни очаквания за тяхното повишение, макар че по-голямата част от търговците предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Повишение през юни със 7,0 пункта отчита съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" след нарастване с 2,5 пункта през май и срив с 47,1 пункта през април. Това подобрение се дължи на по-позитивните очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Наблюдава се известно подобрение и в очакванията им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца.

И в този сектор несигурната икономическа среда е най-сериозният проблем, затрудняващ бизнеса, следван от недостатъчното търсене.

Мениджърите в сферата на услугите предвиждат цените да запазват своето равнище през следващите три месеца.