/ БГНЕС
Министърът на околната среда и водите Нено Димов заминава за Шабла по разпореждане на премиера Бойко Борисов, за да провери на място ситуацията в защитена местност „Шабленско езеро“, съобщиха от пресслужбата на Министерството на околната среда и водите.

Проверката е заради драстичния спад с около метър на водното ниво на Шабленското и Езерецкото езеро. Спадът бе установен от екип на БДЗП по време на мониторинг на водолюбивите птици в Натура 2000 зона „Шабленски езерен комплекс“. В резултат на това голяма част от плитчините на влажните зони са пресушени.

Шабла езеро Шабленско езеро
БГНЕС

Спад на водното ниво на Шабленски езерен комплекс може да повлияе негативно на фауната

От Шабленското езеро е източен значителен обем вода.
Изпускането е станало чрез прокопаване на канал в пясъчните дюни. За тази дейност има официално разрешение от РИОСВ-Варна, издадено във връзка с писмо на община Шабла по повод наводнени помещения в резиденция „Шабла“.

Каналът е широк 15-20 метра, което означава, че на практика не е имало реален контрол на изтичането на езерата.

Шабла езеро Шабленско езеро
БГНЕС

Тези места са ключови за пребиваването по време на миграция и гнездене на десетки видове водолюбиви птици, обект на опазване в Защитените местности „Шабленско езеро“ и „Шабленски езерен комплекс“, сред които белоока потапница, малък воден бик, червена чапла и много други. Тези видове вече са загубили гнездовите си местообитания, тъй като гнездят в тръстиковите масиви по ръба на водоема.