/ iStock
Тестваха системата BG-ALERT в София и четири области на страната.

Тестът бе в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, в София и Софийска област.

В продължение на половин час от 12:00 до 12:30 ч. беше излъчвано съобщение, съдържащо текст на български и английски език.

Получаването на съобщението на мобилното устройство бе еднократно и съпроводено от специфичен звук и вибрация, дори при активиран тих (безшумен) режим.
БТА