Бетина Жотева
Бетина Жотева / NOVA
С четири гласа „за“ и един „въздържал се“ Съветът за електронни медии преизбра Бетина Жотева за свой председател. Мандатът ѝ е една година.

СЕМ реши да изпрати писмо до Европейската комисия заради проблема с намалените бюджети на обществените медии и на самия Съвет. Медийният регулатор за пореден път ще постави въпроса за необходимостта от реформа във финансирането на обществените медии. 

Необходими са законови промени срещу фалшивите новини, смята Бетина Жотева

Вчера Томислав Дончев пое ангажимент да даде яснота за решението на кабинета в оставка два пъти да намали субсидията на БНР с близо 1 милион лева, отбелязват от медията.

Преди година Бетина Жотева смени на председателското място София Владимирова. 

По закон председателят на Съвета за електронни медии представлява органа, подписва актовете му, взети в изпълнение на Закона за радиото и телевизията, контролира изпълнението им, издава наказателни постановления за нарушения на разпоредбите, осъществява връзките институцията с държавните органи, доставчиците на медийни услуги и с международните организации, свързани с медиите. 

Бетина Жотева: Докладът на ЕК относно медиите е обективен

Мандатът на членовете на СЕМ е шест години. Трима от тях избират от Народното събрание, а двама се назначават от президента. Съставът на медийния регулатор се обновява през две години от квотата на парламента и през три години от тази на държавния глава. 
NOVA