Българската банка за развитие (ББР) е естествен партньор на предприятията от стратегическите за държавата сектори. Новоприетата стратегия за периода 2024-2026 г. предвижда банката, чийто принципал е Министерството на иновациите и растежа, да реализира подкрепа за стратегически сектори на страната, включително отбрана и военнопромишлен комплекс.

Това заяви министърът на иновациите и растежа доц. Росен Карадимов днес по време на работна среща с компаниите, производители от военнопромишления комплекс.

На срещата бяха представени възможностите за развитие, подкрепа и финансиране на производители в сектора по линия на ББР, по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), както и за финансиране на иновации в отбранителната индустрия.

В дискусията участваха заместник-министрите на иновациите и растежа Веселина Минчева и проф. Георги Ангелов, заместник-председателят на Надзорния съвет на ББР Деляна Иванова и представители от двете институции.

„Банката може да осигури адекватно обслужване на предприятия от отбранителната индустрия, които в последните години имат затруднен достъп до банкови услуги“, посочи Иванова. Новоприетата стратегия на банката и подготвените промени в Устава й позволяват на ББР да предлага банково обслужване и финансиране на държавни и частни предприятия от военнопромишления комплекс без ограничение на неговия размер.

ББР е специализирана в обслужването на външнотърговски сделки на фирми от военнопромишления комплекс повече от 15 години и осигуряване на разплащанията по тях. Като 100% държавна финансова институция, тя е международно признат и приемлив партньор при издаването на акредитиви, гаранции и контрагаранции.

По време на срещата зам.-министър Минчева представи финансовите и нефинансовите мерки за насърчаване на инвеститори и критериите за сертифициране на проекти по ЗНИ. Миналата година са сертифицирани два проекта по ЗНИ на компании от отбранителната индустрия на обща стойност малко над 26 млн. лв., а в момента в процес на сертифициране е проект за 5 млн. лв., който предвижда разкриване на 25 работни места.

Зам.-министър Ангелов информира за възможностите, които Фондът за иновации на НАТО и Ускорителят в областта на иновациите в отбраната в северния Атлантик (DIANA) предоставят за компаниите от сектор „Отбрана“. Фондът на НАТО осигурява инвестиции в участващите държави, като размерът на финансирането е около 1 милиард евро за всички страни за период от 15 години.

Целта е да се предоставя подкрепа във високотехнологични стартиращи и развиващи се компании, които имат потенциал за приложения в сигурността и отбраната“, каза Ангелов. Той допълни, че DIANA ще се съсредоточи върху високите технологии, които НАТО определя като приоритети: изкуствен интелект, обработка на големи данни, квантови технологии, автономия, биотехнология, нови материали и Космос. 


Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
БГНЕС