/ iStock/Getty Images
Автобусните превозвачи ще имат възможност да кандидатстват по мярката за финансова подкрепа от 10.00 часа утре - 21 октомври, съобщиха от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията /МТИТС/. Крайният срок за подаване на заявленията е до 17.00 часа на 10 ноември 2020 г.

Минималният размер на средствата, които ще се отпускат е 3000 лв., а максималният е 450 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, като разпределянето ще бъде на база оборотите на фирмите.

Отпускат 30 млн. лв. помощ за автобусните превозвачи

Фирмите могат да се запознаят с пакета документи от интернет страницата на министерството. Заявленията се подават изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на интернет адрес: https://eumis2020.government.bg в ОП "Иновации и конкурентоспособност".

Осигуряването на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, е по процедура чрез директно предоставяне "Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от МТИТС".