/ Снимка: Георги Димитров
Авиационният оператор "Авиоотряд" 28, извършващ полети със специални предназначения, се преименува на "Държавен авиационен оператор", реши окончателно парламентът с гласуваните на второ четене промени в Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

Според приетите текстове полетите със специално предназначение се осъществяват от Държавен авиационен оператор - юридическо лице, ръководено от генерален директор, който е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, чиято издръжка се формира от бюджетни средства и от приходи от собствена дейност. Разпоредбите на Закона за администрацията не се прилагат за Държавния авиационен оператор, предвиждат приетите текстове.

Дейността, бюджетът, активите, пасивите, архивът и другите права и задължения на авиационния оператор - Авиоотряд 28, преминават към Държавния авиационен оператор. Висящите дела към датата на влизането в сила на закона се продължават от Държавния авиационен оператор до тяхното приключване във всички инстанции, предвиждат разпоредбите.

Генералният директор на Авиоотряд 28 ще продължи да упражнява правомощията си и след влизането в сила на закона, гласуваха депутати.

С приетите текстове се уреждат още условията за експлоатация на безпилотните въздухоплавателни средства. Безпилотните летателни системи (БЛС) освен тези, които са с максимално допустимо излетно тегло под 20 кг и с тях се извършват полети за спортни или развлекателни цели следва да разполагат със застраховка за отговорност към трети лица, както и с регистрация на оператора.

С гласуваните нормативни промени се въвежда нова класификация на летищата. С тях се дава възможност на някои малки летища, които към настоящия момент са летателни площадки, в случай че разполагат с подходящо оборудване и отговарят на изискванията съгласно нормативната уредба, да могат да обслужват международни полети от авиацията с общо предназначение.

За целта следва в 6-месечен срок след влизането в сила на закона собствениците на летателните площадки да подадат заявление за класифициране на летището в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

С приетите текстове се допълват и разпоредбите, касаещи авиационната безопасност и авиационната сигурност, свързани с прилагането на европейски регламенти и се определя Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") като компетентният орган по прилагането на въпросните изисквания.
БТА