/ ThinkStock/Getty Images
Асоциация настоява да се въведе целеви отпуск при осиновяване на дете
98412
Асоциация настоява да се въведе целеви отпуск при осиновяване на дете
  • Асоциация настоява да се въведе целеви отпуск при осиновяване на дете
Държавата да въведе целеви отпуск при осиновяване на дете, независимо от неговата възраст - затова настояват от Българската асоциация "Осиновени и осиновители". Искането им е провокирано от решението на Комисията за защита от дискриминация, че правото на едногодишен отпуск по майчинство за осиновителите на деца до 5 години е непряка дискриминация и така се допуска по-неблагоприятно третиране на осиновителите на по-големи деца.
 
От асоциацията искат всички осиновители да имат право на отпуск за определен период, в който детето да се адаптира, и той да бъде компенсиран, в замяна на осигуровките, които те са внасяли. Решението на комисията не задължава държавата да предприеме мерки за изравняване на условията при осиновителите, а е препоръчително.
 
От социалното министерство го обжалват пред Административния съд в София, с мотив, че е неправилно и необосновано.
 
Всички осиновители на дете до пет години ще имат право на 1 година отпуск

Миналата година след жалба на осиновители Комисията за защита от дискриминация задължи правителството да изравни условията за отпуск по майчинство за осиновителите на деца до 2 години и от 2 до 5 години, и беше въведено правото на едногодишен платен отпуск за всички осиновители на деца до 5 години.
 
Сегашното решение на комисията е свързано с жалбата на Мира, която е осиновила дете на 7 години и половина, и от деня на предаването му нямала право на нито един ден отпуск, след като изхабила всичките си дни в събиране на документи и обикаляне на институции. Тя смята, че нейното дете е дискриминирано заради възрастта си, и че трябва да има отпуск за адаптиране на децата от минимум 6 месеца.
 
"Това е един период, в който и детето се адаптира към родителя, и родителят започва да опознава детето, да научава навиците му, да започне да го кара да се чувства малко сигурно, че няма да бъде прехвърлено в следващата институция. Детето трябва да може да разбере, че този родител е закрилата и опората, че може винаги да се опре на този родител", аргументира тезата си Мира.
 
365 дни отпуск за осиновителите на дете до 5-годишна възраст

Осиновителите стават родители от деня, в който се съберат с детето, а не от деня на неговото раждане, затова няма логика отпускът им да е съобразен с възрастта на детето, коментира и Желязка Иванова, председател на Българската асоциация "Осиновени и осиновители".
 
"Ние искаме време, което да бъде обезпечено, за адаптация. Всяко едно дете, което се осиновява, има нужда от адаптация, независимо на каква възраст е. Дори бих казала, че по-големите деца имат нужда от по-дълъг период от адаптация", твърди Иванова.
 
Нови правила за ползването на майчинство от осиновители

Според решението на комисията сегашните текстове в Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване, които дават право на едногодишен платен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст представляват непряка дискриминация по признак възраст. Комисията препоръчва на социалния министър и на правителството да предприемат мерки, с които да създадат условия за изравняване на възможностите на осиновителите на деца над 5 години с тези на осиновителите на по-малки деца.
 
От Асоциацията очакват тази препоръка да бъде първата крачка за обсъждане на идеята за въвеждане на целеви отпуск при осиновяване, независимо от възрастта на детето.