/ МВнР
Държавната агенция за българите в чужбина се преобразува в администрация към министъра на външните работи, съобщиха от правителствения пресцентър.

С Постановлението изпълнителният директор на агенцията се определя за второстепенен разпоредител по бюджета на Министерството на външните работи. 

Приема се Устройствен правилник на изпълнителната агенция, уреждат се правните последици от преобразуването, като са предвидени текстове, съгласно които активите и пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавната агенция за българите в чужбина преминават към изпълнителната агенция.