/ iStock/Getty Images
По данни на Системата за агропазарна информация /САПИ/ за пазара на свинско месо у нас за 2019 г. средната изкупна цена е 2,82 лв./кг живо тегло. Наблюдава се покачване на ценовите стойности, под влияние на развитието на европейския пазар, както и вследствие на негативния ефект от възникването на огнища на Африканска чума по свинете в България, се посочва в прессъобщение от Министерството на земеделието, храните и горите.

По-чувствително е покачването на средните изкупни цени на угоени прасета в последните 2 месеца на 2019 година. Покачването на цената през декември достига до 32,1 процента спрямо цената през декември предходната година. Стойностите варират за различните области, като по-слабо изразено е в Благоевград и Кюстендил, например, с 4,9 процента, докато в Кърджали достига 43,4 процента.

Над 27 000 прасета са умрели от Класическа чума по свинете в Индонезия

Данните показват, че при търговията на едро и на дребно със свинско месо също има повишение на средните цени. Увеличението на средногодишните цени на едро и дребно в сравнение с 2018 г. е с между 3,6 и 8,5 процента. За декември 2019 г. промяната спрямо година по-рано е между 23,7 и 32,8 процента за различните разфасовки.

По-слабо изразено е покачването при предлагането на дребно в магазинната мрежа. Различните видове разфасовки свинско месо са поскъпнали през декември 2019 г. спрямо декември 2018 г. с 5 процента в Смолян до близо 41 процента в Габрово за свинския бут, и от 10,6 процента - в Перник и София, до 32,4 процента във Велико Търново - за свински врат.

Изменението в страната е по-бавно на фона на общите промени в пазарната ситуация на Общия европейски пазар. Тенденциите са под влияние на световната конюнктура на пазара със свинско месо. Основен фактор за нарастването на цените на свинското месо в Европейския съюз, а оттам и в България е засиленото търсене от Китай.

Най-големия потребител на свинско месо в световен мащаб е Китай, чието поголовие от свине е засегнато от АЧС. Избухването на Африканската чума по свинете в Азия оказва силно влияние върху пазарите на месо, посочват от МЗХГ. В краткосрочен план, значителното увеличение на търсенето на месо в Китай се очаква да доведе до пренасочване на търговията към Китай, особено за свинското месо, но също така и за други видове месо. Това ще продължи да оказва натиск за повишение на цените на свинското месо както на световния, така и на европейския пазар.

По данни на ЕК, от втората половина на март 2019 г. насам се наблюдава увеличение на средните цени на свинското месо в ЕС. Среднопретеглената изкупна цена на окачествено свинско месо от клас "Е" средно за целия ЕС за ноември 2019 г. е 186,4 евро за 100 кг кланично тегло, което е с 39 процента по-висока цена спрямо тази от януари 2019 година. Най-голямо увеличение на годишна база се отбеляза в Белгия и Латвия - с близо 66 процента. През първите десет месеца на 2019 г. общият експорт на свинско месо от ЕС за трети страни нараства със 17,5 процента спрямо същия период на 2018 г., възлизайки на близо 3,9 млн. тона. Това се дължи основно на ръст в износа за Китай с 63,4 процента, до 1,8 млн. тона.

Прогнозата на ЕК е тенденцията на покачване на цените да продължи и през 2020 г., като те могат да паднат рязко в зависимост от скоростта на възстановяване на китайското производство и доколко ще нарасне производството при конкуренти на ЕС като САЩ, Бразилия и Канада.
БТА