5275 души се явяват на поправителна матура по български език и литература

5275 души се явяват на поправителна матура по български език и литература
5275 души се явяват на поправителна матура по български език и литература / DarikNews.bg, архив

5275 зрелостници са подали заявление, че желаят да се явят на поправителна матура по български език и литература, съобщи пресцентърът на Министерството на образованието и науката. Изпитът се състоя в 175 училища в страната и започна в 8.00 часа.

Тази сутрин в 5.30 часа в Министерство на образованието и науката беше генериран изпитният вариант по български език и литература /БЕЛ/ за сесия август-септември на държавните зрелостни изпити. Репортерът на БНТ Виктор Дремсизов е натиснал клавиша, с който са били избрани въпросите, съобщи пресцентърът на МОН.

На дванадесетокласниците, които се явяват повторно, се падна вариант 1. Зрелостниците писаха по тема върху произведението на Христо Ботев "Към брата си". Резултатите от поправителните матури ще бъдат ясни до 12-и септември.

За първи път матурата по БЕЛ е разделена на три модула, като учениците ги решават поотделно. Първият им се раздава в началото на изпита и за решаването му имат един час. След това трябва да запечатат работите си в специални пликове и да изчакат раздаването на втория модул. Въпросите от втория модул получават един час след началото на изпита. Ако са готови по-рано с първия, могат да отидат до тоалетна. Не могат обаче да напускат училището, защото после няма да ги пуснат обратно, е обяснил заместник-министърът на образованието и науката Диян Стаматов.

Той е допълнил, че възможните комбинации от въпроси за изпита по български език и литература са 11 милиона и има 30 възможни теми за интерпретативно съчинение или есе върху творчеството на 15 български автори.

Не сме имали никакви сигнали за купуване на отговори от матурата. За нас е важно да не изтече информация от МОН, е заявил Диян Стаматов и е пожелал успех на зрелостниците.

Влизането в изпитната зала става само с документ за самоличност /лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС/ и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. Всеки зрелостник има определено персонално работно място, обозначено с етикет с неговото име, и той трябва да го заеме не по-късно от 7.30 часа.

Задължително е изключването на всички технически средства за комуникация и предаването им на квестор, който да ги постави на видно място.

От държавен зрелостен изпит се отстранява и напуска сградата на училището зрелостник, който преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства /мобилни телефони, калкулатори, таблети/; преписва от работата на друг зрелостник; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.

Не се допуска нарушаване на анонимността на изпитната работа - на листа и на свитъка за свободните отговори, чрез поставяне на знаци и записване на име. В противен случай изпитната работа не се оценява.

За втория задължителен зрелостен изпит по предмет по избор са подали заявления 6983 зрелостници. Най-много от тях - 3179 младежи, са предпочели география, 2491 - биология, а 289 - английски език. Втората матура ще се състои на 30 август в 215 училища. Изпитът също ще е на модули, но с различен брой и различна продължителност за работа върху всеки модул.

За третия държавен зрелостен изпит по желание са подали заявления деветима зрелостници, а изпитите са между 31 август и 2 септември.

Резултатите от матурите от сесията август-септември ще бъдат обявени до 12 септември. По традиция на матурите от сесията през август-септември се явяват учениците от 12-и клас, които не са издържали успешно изпитите през май на съответната година, както и тези, които не са се явявали изобщо на матури в предишни години.

Без успешно издържани изпити на двете задължителни матури учениците не могат да вземат диплома за завършено средно образование и не могат да кандидатстват в университет.