Европейският ден на езиците ще бъде отбелязан с две инициативи у нас
Европейският ден на езиците ще бъде отбелязан с две инициативи у нас / Sofia Photo Agency

Европейският ден на езиците ще бъде отбелязан с две инициативи в България през следващата седмица, съобщава Европейската комисия.

На 2 октомври на площада пред Народния театър "Иван Вазов" в София са предвидени игри на открито, в чиято организация са ангажирани 14 културни институции, членуващи в Европейския съюз на културните институти, както и българската служба към Генерална дирекция "Писмени преводи" на комисията. На 26 септември темата за европейското езиково разнообразие ще бъде основна за едно от предаванията на БНР.

От 2001 г. насам 26 септември е посветен на отбелязването на езиковото разнообразие на Стария континент. В Европа има 23 официални езика и повече от 60 местни общности, които говорят на регионален или малцинствен език, а се ползват също и езиците, на които говорят гражданите с произход от други държави и континенти. За да насочат вниманието към това огромно езиково богатство, Европейският съюз и Съветът на Европа поставиха начало през 2001 г. на инициативата Европейска година на езиците, отбелязва ЕК.

В инициативата досега са се включили милиони хора от 45 държави, отбелязва БТА. Стотиците прояви са допринесли за насърчаване на изучаването на чужди езици, посочва комисията. Сред целите на инициативата е повишаването на осведомеността на гражданите за многоезичието в Европа, както и развитието на културното и езиковото многообразие.

"Живеете нов живот за всеки нов език, който говорите, а ако знаете само един език, живеете само веднъж" - тази чешка поговорка е един от девизите на Европейския ден на езиците. Проявите за десетата годишнина на инициативата в ЕС включват конференции, викторини, четене на поезия и игри на открито.