Защо някои преизчислени пенсии остават същите?
Защо някои преизчислени пенсии остават същите? / netinfo

Възможно е при преизчисляването на пенсиите от 1 октомври, някои от тях да запазят досегашния си размер, съобщават от социалното министерство. Извършеното от началото на октомври преизчисление имаше за цел да изравни размерите на пенсиите, отпуснати в различни периоди преди 2008 година, които са определени при еднакъв осигурителен стаж и еднакъв индивидуален коефициент.

Изоставането на размерите на пенсиите, отпуснати през минали години, до голяма степен беше преодоляно с извършените след 2000 година десет осъвременявания на пенсиите. Последното от тях е от 1 юли тази година – с 10,35 на сто.

Преизчисляването на пенсиите за трудова дейност, отпуснати до 31 декември 2007 година, се извърши по следния начин: средномесечният осигурителен доход за страната за 2007 година в размер на 398,17 лв. се умножава по индивидуалния коефициент на лицето, определен към същата дата, и получената сума се умножава с по един процент за всяка година осигурителен стаж и пропорционална част от него за месеците осигурителен стаж.