Възстановяваме по-евтино здравните си права преди Коледа
Възстановяваме по-евтино здравните си права преди Коледа / Thinkstock/Getty Images

Хората с прекъснати здравноосигурителни права ще могат да ги възстановяват двойно по-евтино до 23 декември. След 28 декември възстановяването им ще е възможно след заплащане на всички дължими вноски за последните 5 години (60 месеца), а не както е сега - три години.

Промяната в Закона за здравното осигуряване беше публикувана в Държавен вестник в края на юни, но влиза в сила от 28 декември. Затова, за да възстановят здравните си права два пъти по-евтино, хората трябва да преведат сумата за здравните си вноски до 23 декември - последния работен ден преди влизането в сила на разпоредбата.

Двойно по-скъпо ще е възстановяването на здравните права през 2016 г

Така например, ако човек, който сам внася вноските си за здраве и е с прекъснати здравноосигурителни права (не е заплатил повече от три дължими месечни осигурителни вноски за период от 36 месеца), е пожелал през август 2015 г. да ги възстанови, е трябвало да плати всички дължими осигурителни вноски за периода от 01.07.2012 г. - 30.06.2015 г. В случай, че същият човек пожелае да възстанови здравноосигурителните си права през февруари 2016 г., ще трябва да плати вноските за периода от 01.01.2011 г. - 31.12.2015 г.

Трябва да се има предвид също, че когато задължението за внасяне на осигурителните вноски е на работодателя или на друго лице, невнасянето на осигурителни вноски не лишава осигуреното лице от осигурителни права.

От НАП напомнят също, че преди да платят дължимите си вноски, хората с прекъснати здравноосигурителни права трябва да са подали и Декларация образец 7. Не трябва да се забравя също и че, ако те имат по-стари задължения, преди да платят дължимите вноски, трябва да подадат заявление, в което да опишат поредността на погасяване на дълговете си за здраве. В противен случай преведените пари ще отидат за покриване на най-старите задължения.

НС реши: Който иска да възстанови здравните си права, ще плаща вноски за 5 години назад

В същото време приходната администрация напомня, че няма промяна в условията, при които се прекъсват здравноосигурителните права на хората, които се осигуряват за своя сметка. Това става, ако не са внесени повече от три дължими месечни здравноосигурителни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който лицето потърси медицинска помощ, платена от Националната здравноосигурителна каса. До 23 декември 2015 г. здравните права се възстановяват от датата на заплащане на всички дължими вноски за период от 36 месеца, а от началото на 2016 г. - за период от 60 месеца.

Хората могат да направят справка за здравноосигурителния си статус, както и да проверят периодите, за които им липсват здравноосигурителни вноски чрез електронната услуга на НАП. Справка за здравноосигурителния статус клиентите на администрацията могат да направят и по телефона на 0700 18 700 на цената на градски разговор от цялата страна. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.