Рекордно поскъпнаха жилищните заеми през юли
Рекордно поскъпнаха жилищните заеми през юли / графика: moitepari.bg

Отмина още един месец, който беше белязан от редица корекции в условията на банките по жилищни кредити. За жалост те отново бяха в посока нагоре. Така отново продължи тенденцията на ръст на цените на най-изгодните предложения на банките. За разлика от други месеци, когато покачванията бяха сравнително плавни, през юли се отчита по-рязко нарастване. Илюстрация на това са новите стойности на Индекси МОИТЕ ПАРИ.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN

Поредното покачване на индекса фиксира настоящата му стойност на 9.30%. Исторически погледнато тази стойност е най-близка до стойността му в края на 2005-та и началото на 2006-та година. Както вече се спомена, месецът беше белязан от поскъпване на офертите на редица банки. Този път трезорите, коригирали своите предложения, са 9. За пръв път от изчисляването на индекса такъв брой банки включени в състава му регистрират промени в рамките на анализирания месец. Очевидно е, че кризата на финансовите пазари се задълбочава и свободният ресурс непрекъснато поскъпва.

Преди да започнем анализа, ще направим важно уточнение, което е достатъчно показателно за протичащите процеси на банковия пазар в България. Тревожната констатация е, че през юли нито една банка от индекса не предложи по-добро предложение на своите клиенти в сравнение с юни.

Така например първата от деветте банки повиши своите лихви с 50 базисни пункта и това закономерно рефлектира върху цената на кредита. Тя се завиши с почти същия размер. Допълнителен негативен ефект оказва и тежестта на банката в индекса. През изминалия месец банката затвърди позициите си на пазара и така негативният ефект върху индекса се запази.

Още шест са банките, дължащи промените си изключително и само на промени в лихвите. Първата и втората от тях дължат промените в лихвите си в резултат на покачване на индексите, участващи в тях, като плаващ компонент. Единият е ОЛП на БНБ. В резултат на неговото покачване, цената на офертата на банката поскъпна с 32 базисни пункта. Благодарение на малката тежест на банката в индекса, този негативен ефект не се пренася върху актуалната му стойност. При втората банка индексът е SOFIBOR. Той също се покачи през изминалия месец и отбеляза ръст от над 17 базисни пункта. С подобен размер поскъпва и офертата на банката, но аналогично на предходната банка, слабото й влияние в индекса не води до още по-голямото му нарастване. При другите три банки нарастването на лихвите е съответно с 1, 0,50 и 0,15 процентни пункта. На практика, предвид тежестта им в индекса, само тази с нарасналата лихва с 0.50 процентни пункта оказва влияние върху показателя. В резултат на тази промяна цената на най-добрата й оферта поскъпва с почти 1 процентен пункт, а това добавя 3 базисни пункта върху стойността на индекса.

Последната от банките с промени в лихвите достига до това състояние в резултат на две корекции: променя се надбавката към базовия лихвен процент на банката; лихвата вече зависи от процента на финансиране. Като ефект от тези действия лихвата нараства с 1 процентен пункт. А ефектът върху индекса е нови 3 базисни пункта към неговата стойност.

Две са банките, които не промениха лихви през юли. Едната коригира таксите си за усвояване и управление на кредита, като всъщност възстанови старите им размери. Досегашните стойности бяха промоционални и вече са коригирани към стандартните. Корекцията оскъпи най-изгодните заеми на трезора с 27 базисни пункта. Банката е трета по тежест в Индекс МОИТЕ ПАРИ – BGN и това неминуемо оказва влияние. Тази й позиция е в основата на добавените 8 базисни пункта към индекса.

Втората банка, променила условия различни от лихви, коригира таксата за разглеждане на документи. Тя вече е 20 евро, което е двойно повече от досега. Завишена е и застраховка „Имоти”, която вече е с 4 базисни пункта по-висока.

През юли БНБ публикува новите баланси на търговските банки и от тях е видно леко разместване в позициите на банките. Това логично води и до промяна в структурата на индекса в лева, респективно тежестта на банките в него. Така банки, които през изминалия месец, без дори да коригират своите оферти, оказват влияние върху показателя. Поскъпванията на техните кредити през изминалото второ тримесечие на 2008 г. се пренасят в новото. Причината е промяна в пазарния им дял. Някои от тези банки го повишават, което разбира се усилва негативния ефект.

Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR

Промените в индекса през изминалия месец са аналогични на тези при индекса в лева. Покачването на индекса достигна стойност 8.16 на сто. Погледнато от момента на неговото изчисление, настоящата стойност бележи исторически максимум.

Трезорите, коригирали своите предложения тук, са 8 на брой, като аналогично на левовия индекс това е най-големият им брой досега. Първоначалният преглед показва, че и в тази валута банките не предложиха нищо по-изгодно.

Първата от банки с корекции повиши своите лихви с 50 базисни пункта и това рефлектира върху цената на кредита. През изминалия месец, банката затвърди позициите си на пазара, дори повиши влиянието си и така негативният ефект върху индекса се усили.

При евровите кредити банките, дължащи промените си изключително и само на промени в лихвите, се увеличават с още 5. Първата от тях дължи промените в лихвите си в резултат на плаващия компонент участващ при формирането на лихвата. Това е индексът EURIBOR. Той се покачи през изминалия месец, като отбеляза ръст от над 10 базисни пункта. Поскъпването не води до още по-голямо нарастване, предвид слабото влияние на банката в индекса. При другите три банки нарастването на лихвите е съответно с 1, 0,10 и 0,06 процентни пункта. На практика, предвид тежестта им в индекса, само тази с нарасналата лихва с 0.10 процентни пункта оказва влияние върху показателя. Най-добрата оферта на тази банка поскъпва с 21 базисни пункта, а това добавя 13 базисни пункта върху стойността на индекса.

Последната от банките с промени в лихвите достига до това състояние в резултат на две корекции. Както и при левовия индекс, така и в евро промените се дължат на: корекция в надбавката към базовия лихвен процент на банката; лихвата вече зависи от процента на финансиране. Като ефект от тези действия лихвата нараства с 0,50 процентни пункта. А ефектът върху индекса е нови 8 базисни пункта към неговата стойност.

И тук са две банките, които не промениха лихви през юли. Промените са аналогични. Едната коригира таксите си за усвояване и управление на кредита, като всъщност възстанови старите им размери. Досегашните стойности бяха промоционални и вече са коригирани към стандартните. Корекцията оскъпи най-изгодните заеми на трезора с 26 базисни пункта. Банката е първа по тежест в Индекс МОИТЕ ПАРИ – EUR и това неминуемо оказва влияние. Тази й позиция е в основата на добавените 7 базисни пункта към индекса.

Втората банка, променила условия различни от лихви, коригира таксата за разглеждане на документи. Тя вече е 20 евро, което е двойно повече от досега. Завишена е и застраховка „Имоти”, която вече е с 4 базисни пункта по-висока.

Корекциите в позициите на банките се наблюдава и при евровите кредити. Това логично води и до промяна в структурата на индексът в евро, респективно тежестта на банките в него. За разлика от наблюдаваният ефект при индекса в лева, при евровия наблюдаваната тенденция има положително влияние. Засилва се влиянието на банки, които имат относително изгодни оферти и не са отчели поскъпване през изминалия месец. Така те не само не влошават индекса през юли, но дори съдействат за неготово намаляване. Реалният ефект, обаче, се изразява в неутрализиране на част от негативните влияния на останалите банки. За жалост това не се оказва достатъчно и индексът нараства.

Идните месеци до края на годината предвещават да са интересни за банковия сектор и по-конкретно пазарът на кредити. Цените на заемите достигнаха достатъчно високи нива, за да принудят бъдещите заематели да се въздържат от теглене на такъв точно сега. Любопитно е какво ще предприемат банките за приличане на нови клиенти, като същевременно се борят с финансовата криза. Позицията криза + конкуренция помежду им предлага редица очаквания за развитие на събитията, които с интерес ще проследим.

www.moitepari.bg