/ iStock/Getty Images
„Пътища М“ ЕООД, Монтана, ще добива строителни материали - пясъци и чакъли, от два участъка на находище „Лемище“ - „Изток" и „Запад". Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание, с което дружеството е определено за концесионер.

Находище "Лемище" е разположено в землището на с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана.

Концесията за него се предоставя за срок от 35 години, като през този период дружеството ще инвестира около 675 хил. лв. за добива. Очакваните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 1.2 млн. лв. В съответствие с изискванията на Закона за подземните богатства тези приходи постъпват в държавния бюджет и в бюджета на общината по местонахождение на концесионната площ - в случая това е община Бойчиновци.