Противоположни изменения на индексите SOFIX и BG40
Противоположни изменения на индексите SOFIX и BG40 / netinfo

На Българската фондова борса седмичната търговия приключи с противоположни изменения на двата индекса. Широкият BG40 добави 0,58% към стойността си до 246,53 пункта, въпреки че едва 16 от включените в индекса позиции отчетоха повишения през седмицата, докато книжата на останалите 24 компании затвориха на отрицателна територия. SOFIX отбеляза спад от 2,21%.

Днешната сесия приключи с минимално повишение на двата индекса. Общо за седмицата BG40 се повиши с 0,7%, докато SOFIX загуби 2,21%. Липсата на ясно изразени тенденции и настроения на пазара съпътстваха цялата седмица, като същото може да се очаква и през следващата.

Инвеститорите все повече залагат на индивидуален подход към всяка отделна компания. Така например продължава акумулирането на значителни пакети от акциите на „Доверие – обединен холдинг”, които днес отбелязаха нов исторически максимум при 7,34 лева за брой и абсолютен връх от 7,70 лева. Освен това след обяд става ясно, че „Софарма” вече е преминала границата от 5% капитала на дружеството.