При какви условия вече ще командироват българи в чужбина
При какви условия вече ще командироват българи в чужбина / ThinkStock/Getty Images
При какви условия вече ще командироват българи в чужбина
86619
При какви условия вече ще командироват българи в чужбина
При какви условия вече ще командироват българи в чужбина
  • При какви условия вече ще командироват българи в чужбина
  • При какви условия вече ще командироват българи в чужбина

Българските работници ще бъдат командировани или изпращани в държавите-членки на Европейския съюз, само при сключен трудов договор с работодателя, валиден за целия период на командировката.

Това предвиждат промени в Кодекса на труда, предложени от социалното министерство във връзка с въвеждането на европейски изисквания.

Безработни работят с фалшиви ЕГН-та

Законопроектът разширява защитата на българите, командировани за определен период от време в друга европейска страна.

Законопроектът въвежда изискване към работодателите в приемащата държава да осигурят най-малко същите минимални условия за работа на командированите работници, каквито имат техните работници - това включва минимална ставка на заплащане, минимален брой почивни дни, максимална продължителност на работния ден.

Урежда се и защита при наемането на бременни жени и родилки.

70 000 еднодневни трудови договори само за два месеца

Според промените тези минимални изисквания към работодателя са задължителни, независимо от продължителността на командировката.

Други разпоредби предвиждат възможност българските работници да предявяват искове срещу своя работодател, в случай, че са претърпели вреди заради неспазване на минималните условия за работа. Искът може да бъде предявен и след прекратяване на договора. Когато работник търси правата си чрез иск, той ще бъде защитен от неблагоприятно отношение от страна на фирмата.