Потребителите могат да сменят доставчика си на ток от днес
Потребителите могат да сменят доставчика си на ток от днес / ThinkStock/Getty Images

Всички потребители могат да сменят доставчика си на ток от днес.

Комисията за енергийно и водно регулиране публикува и инструкции за реда за смяна на доставчика на сайта си.

КЕВР прие инструкцията за смяна на доставчик на електрическа енергия

Смяната става чрез ЕРП-то, към което е присъединен клиентът. За целта абонатът трябва да подаде заявление до 10-то число на месеца.

Ако всички подадени документи отговарят на изискванията, електроснабдяването от новия доставчик ще започва от първо число на месеца.

Първи битов клиент се откачи от енергото

Заявление се подава и лично, и по интернет, а смяната е безплатна. Смяната не е задължителна, а пожелателна.