/ БГНЕС
Бъдещият концесионер да изгради нов терминал и писта
Всички пет кандидата за концесията на Летище "София" са допуснати.

БГНЕС

Комисията по процедурата с председател зам.-министърът на транспорта Велик Занчев започна отварянето на обвързващите предложения на участниците.
 
Няма правно основание за спиране на концесията на летище София, твърди транспортният министър

Преди началото на публичното отваряне на офертите, министърът на транспорта Росен Желязков обяви, че това е процедура за публично-частно партньорство, която е сравнително нова. Той подчерта, че цялата документация по процедурата се съхранява в защитени сейфове под 24-часово наблюдение и изтъкна, че това е първата изцяло електронна процедура.
 
Единствено обвързващите предложения на участниците се подават на хартия. Те бяха прочетени от членове на комисията в момента на тяхното отваряне.

БГНЕС

Петимата кандидати, допуснати за участие са Консорциум "Витоша" с водещ член "Манчестър Еърпорт Груп Оувърсийз Инвестмънтс Лимитид"; Консорциум "Соф Кънект" с водещ член "Меридиам Ийстърн Юръп Инвестмънтс САС". Консорциум "ССБ София Еърпорт ДжейВи" с водещ член "ССБ Зауервайн & Шефер Бау" АГ; Четвъртият участник е "Фрапорт България" ЕАД. Петият участник в процедурата е Консорциум "Еърпортс Де Пари" ЕС. ЕЙ и "ТАВ Хавалиманларъ Холдинг" А. Ш. с водещ член "Еърпортс Де Пари" ЕС. ЕЙ.

При оценка на офертите финансовите параметри имат 55% тежест, а техническите - 45. Сред изискванията е в срок до 10 години бъдещият концесионер да изгради нов терминал и писта.