/ Dariknews.bg, архив
Най-често издаваните удостоверения за сключен граждански брак, за семейно положение и за размера на пенсията вече не се изискват на хартия от гражданите и бизнеса. Данните за тях се проверяват служебно през електронните регистри на отделните администрации, съобщиха от правителствената информационна служба.
 
Хартиеният носител отпада за шест вида удостоверения - три от тях са свързани с доказване на семейно положение и сключен граждански брак, четвъртото се издава от НОИ за доказване на доход от пенсия и добавките към нея, а останалите две удостоверения се издават от Агенция „Митници” и Агенцията по вписванията.
 
В отговор на постъпили оплаквания, че административни структури в страната продължават да изискват отпаднали вече удостоверения и свидетелства, правителството създаде специален електронен адрес udostoverenia@government.bg, където граждани могат да сигнализират за неправомерно  изисквани от тях документи.
 
Сигналите се проверяват от Главния инспекторат на Министерския съвет.