/ БГНЕС
Представиха Единен регистър за туризма
100733
Представиха Единен регистър за туризма
  • Представиха Единен регистър за туризма
Единната система, която трябва да свърже местата за настаняване у нас с регистрите на Министерството на туризма, НАП, МВР, Статистическия институт и общините, трябва да заработи в пълния си вид до октомври тази година.

От утре системата, чиито функционалности вече са напълно завършени, започва да се пълни с информация. Срокът за свързване на системите на хотели и други туристически обекти за нощувки в страната е до октомври, след което следват глоби за неизпълнилите задължението.

Министър Ангелкова представя Единен регистър за туризма
 
Каква информация ще се обменя с новата електронна мрежа, обяснява Огнян Траянов, директор на фирмата разработчик: "За НАП справките за колко са нощувките; за общините справки върху обобщени данни върху отпаднали, неподали регистрация, включително и за целите на събираемостта на данъците; за НСИ обобщени справки, които да дадат картината и задълженията на България да рапортува статистически данни; и накрая за МВР, където се подават вече малко по-подробни данни, но тук искам да подчертая нещо важно - за българи, за граждани на страни от ЕС или на Европейското икономическо пространство и Швейцария няма да се събират лични данни".
 
Целта на новата система е да се следят по детайлно тенденциите в туристическия бранш, както и да се контролира отчетността на търговците.