/ ThinkStock/Getty Images
Нов закон за мерки срещу прането на пари е публикуван за обществено обсъждане.
 
Сред задължените субекти, записани в проекта, които да прилагат мерките за превенция на пране на пари, са банките, обменните бюра, застрахователните и пенсионните дружества, нотариуси и счетоводители.
 
В широкия кръг влизат и политическите партии, професионалните спортни клубове и търговците на оръжие, петрол и петролни продукти.
 
Комплексна проверка на клиента ще се прилага когато стойността на операцията или сделката е равна или надвишава 15 000 евро или 5000 евро за сделки в брой.