Капитализация на БФБ е 109,57 %

Капитализация на БФБ е 109,57 %
Капитализация на БФБ е 109,57 % / netinfo

Пазарната капитализация на Българска фондова борса е нараснала с близо 14 процента от началото на април до края на юни, което е ръст от 109,57 на сто на годишна база. Това показват статистическите данни на Комисията за финансов надзор за развитието на капиталовия пазар.

С най-голям дял в пазарната капитализация на борсата и с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала е сектор „Финансово посредничество”.

Относителният му дял е над 35 процента. Дружествата от СОФИКС и от БГ-40 формират почти 100 процента от пазарната капитализация на Българска фондова борса.

През второто тримесечие на годината са потвърдени проспектите за първично публично предлагане на седем дружества. Общият размер на емисиите им е 286,82 млн. лв., изчислен по емисионна стойност.