Индустриалци, строители и търговци предвиждат ръст на продажните цени
Индустриалци, строители и търговци предвиждат ръст на продажните цени / netinfo

Предприемачи от индустрията, строителството и търговията на дребно предвиждат повишение на продажните цени през следващите три месеца. Мениджърите от услугите не очакват ръст на цените през този период, показват данни от бизнес анкета на Националния статистически институт през септември.

Близо една четвърт от промишлените предприятия прогнозират ръст на цените. В строителството очакванията за повишаване на цените са на една трета от предприятията.

Търговците на дребно също смятат, че продажните цени продължават да са в посока на увеличение. Близо 74 на сто от ръководителите на фирми от услугите предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Стопанската конюнктура през септември остава благоприятна. Общият показател на бизнес климата e с 1,4 пункта под августовското си равнище поради по-умерените мнения на мениджърите от всички отрасли, наблюдавани с бизнес анкетите на НСИ.

Несигурната икономическа среда, слабостите в икономическото законодателство и недостатъчното търсене от страната продължават да са основни фактори, затрудняващи дейността в промишлеността.

С най-голяма тежест сред причините, затрудняващи предприятията от строителството, продължават да бъдат конкуренцията в бранша, недостигът на работна сила и финансовите проблеми, като през септември се засилва и негативното влияние на фактора "цени на материалите".