Икономиката ни нараснала с 5,6% през третото тримесечие, според НСИ
Икономиката ни нараснала с 5,6% през третото тримесечие, според НСИ / netinfo

Ръст на икономиката с 5,6 на сто спрямо съответния период на предходната година, сочат данните от експериментално проучване на Националния статистически институт.

Резултатите от експерименталните разработки определят номинално равнище на брутния вътрешен продукт за трето тримесечие на 2008 г. в размер на 18 555 млн. лева.

Оцененият текущ обем на БВП за деветмесечието възлиза на 47 983 милиона лева. В съпоставимо ценово изражение показателят превишава с 6,5 на сто равнището си от деветмесечието на предходната година. Брутната добавена стойност за икономиката е 39 429 млн. лева и реално превишава с 6,9 на сто достигнатото ниво през деветмесечието на 2007 година.