Доходността на пенсионните фондове тръгна надолу
Доходността на пенсионните фондове тръгна надолу / снимка: Sofia Photo Agency, архив

След относителната стабилизация доходността на пенсионните фондове отново тръгва надолу през 2013 г. Това показват данните на Комисията за финансов надзор, цитирани от „Сега". При средна доходност на универсалните фондове през 2012 г. от 7.39% миналата година тя е паднала почти наполовина - на 4.65%. Намаление има при всички фондове, с изключение на един. Въпреки че през 2012 г. имаше дружества, които регистрираха над 10% доходност, година по-късно има само един фонд, който успява да надхвърли 6%. При някои фондове намалението е повече от наполовина.

За периода 2009-2013 г. доходността на дружествата, които събират парите за втора пенсия на родените след 1959 г., варира между 3.86 и 6.29%, като само две имат над 6% средногеометрична доходност за този период. Най-катастрофалната година за допълнителното задължително пенсионно осигуряване обаче беше 2008 г., когато фондовете регистрираха отрицателна доходност от минус 20%.

В универсалните фондове вече се осигуряват над 3.3 млн. българи. На едно осигурено лице се падат средно близо 1642 лв. към края на декември миналата година. Година по-рано сумата е била с 257 лв. по-малко. Средният размер на месечните постъпления от осигурителни вноски се е увеличил от 38 лв. на 41.6 лв. Брутните постъпления от осигурителните вноски са 794 млн. лв., с 92 млн. лв. повече от края на 2012 г. Дружествата обаче са удържали 91.6 млн. лв. от приходите за различни видове такси. Заедно с удръжките в професионалните и другите фондове сумата става 108 млн. лв., с 15 млн. повече спрямо 2012 г.

В доброволните пенсионни фондове към края на м.г. се осигуряват 589 000 българи, което е незначително намаление спрямо края на 2012 г. Тогава в тези фондове се осигуряваха 591 000 души. Средният размер на натрупаните средства в третия стълб е 1135 лв. В доброволните пенсионни фондове по професионални схеми внасят вноските си над 6200 души. Те са успели да натрупат по средно 1151 лв. на осигурено лице.

Пенсионните фондове увеличиха за една година печалбата си с 16.6% и завършиха 2013 г. с близо 37 млн. лв. на плюс, показват окончателните данни на КФН за всички видове дружества - универсални, професионални и доброволни. От управление на собствените средства фондовете са спечелили с 30 млн. лв. повече спрямо по-миналата година и печалбата по това перо е стигнала 162 млн. лв. За положителния годишен баланс е помогнало и намалението на разходите с 2.3 млн. лв. до 7.5 млн. лв.

В професионалните пенсионни фондове, където се осигуряват работещите при условията на I или II категория труд, от вноските са се натрупали брутно близо 78.2 млн. лв. Те са отбелязали ръст от около 3 млн. лв. на годишна база. Тук на осигуряващите са им взети общо близо 10 млн. лв. за такси.