Депутатите приеха актуализацията на бюджета
Депутатите приеха актуализацията на бюджета / снимки: БГНЕС

Актуализацията на Бюджет 2013 бе приета изцяло от парламента. В последния момент обаче бе оттеглен текстът, че законът ще влезе в сила от 1 август - т.е. от днес. Така той ще влезе в сила три дни след обнародването му в Държавен вестник.

В бюджета се предвижда възможността за изтегляне на нов дълг от 1 млрд. лева, но това няма да наруши общата задлъжнялост на страната ни. Максималното ниво на дълга трябва да остане до 14,6 млрд. лева, както бе записано и в първия вариант на текстовете.

Депутатите приеха промени в приходната и разходната част от бюджета, като дефицитът ще бъде увеличен до 2% от брутния вътрешен продукт.

След приемането на закона финансовият министър Петър Чобанов благодари на депутатите за работата и заяви, че благодарение на закона парламентът отново е заработил, както трябва.

В парламента министър Чобанов заяви: "Благодарение на тези дебати бяха разсеяни редица митове и спекулации по отношение на актулиазацията на бюджета. Първи мит - актуализацията на бюджета се прави по начин, който застрашава фискалната дисциплина. Ясно беше доказано с редица изказвания от тази трибуна, че всъщност е малко пресилено да говорим за фискална дисциплина в истинския смисъл на думата през последните години. Тъй като не е фискална дисциплина неплащането навреме на бизнеса. Не е фискална дисциплина натрупването на сериозни просрочия по данък добавена стойност и плащането на лихви от страна на държавата по тях, което не представлява евтино финансиране на бюджета - само за миналата година тези лихви са в размер на 25 милиона, съизмерими със социалния пакет на правителството, който беше внесен".

Чуйте цялото изказване на министър Петър Чобанов в пленарна зала в Radio.dariknews.bg.

Депутатите приеха актуализацията на бюджета
netinfo