/ iStock/Getty Images
Здравното министерство ще кандидатства за евопари за справяне с пандемията. От ведомството съобщават, че тече ускорена подготовка на проектните предложения за кандидатстване по проекта „Мерки за справяне с пандемията“.

Част от дейностите включват обособяване на изолирани структури за лечение на пациенти с COVID-19 към болници, както и укрепване на капацитета на болничната мрежа чрез реконструкция, проектиране и ремонтни дейности.

Предвижда се и осигуряване на медицинско и болнично оборудване за структурите, създадени за лечение и грижи за пациенти с COVID-19, както и повишаване на капацитета на центровете за трансфузионна хематология за диагностика на COVID-19.

Сред дейностите е и внедряване на телемедицина, с оглед редуциране на контактите на инфектираните с коронавирус пациенти при получаване на медицински грижи.

Основна цел на всички предвидени дейности по процедурата е да се подкрепи здравната система на България в условия на сериозно изпитание и да се създаде готовност за реакция при следващи епидемични ситуации, съобщават от министерството. За целта е необходимо да се гарантира достъпа до качествено лечение и развитие на телемедицината за осигуряване на живота и здравето на гражданите.

В момента Министерството на здравеопазването анализира нуждите на лечебните заведения, които основно са поемали и се очаква да поемат лечението на пациентите с COVID-19 в цялата страна. Въз основа на анализа ще бъдат изработени критерии и методология за подбор на конкретни лечебни заведения, които ще бъдат включени в проектното предложение.

Министерството ще направи преценка за вида и количеството на необходимата апаратура и оборудване в болничните заведения. Те ще включват апарати за подпомагане на дишането, пациентски монитори, рентгенови мобилни устройства, ехографи, дефибрилатори, газово-кръвни анализатори, болнични легла и легла за интензивна грижа с постелъчен болничен инвентар и др.

Общият бюджет по процедурата е 129 271 258, 60 лв., а крайният срок за подаване на проектните предложения от страна на Министерството на здравеопазването е 29.07.2021 г. 

Процедурата е по приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.