Брюксел иска България да разшири обхвата на екомрежата НАТУРА 2000
Брюксел иска България да разшири обхвата на екомрежата НАТУРА 2000 / снимка: БГНЕС

Европейската комисия поиска от България да определи повече обекти за мрежата "Натура 2000". Според директивата за птиците държавите от ЕС трябва да определят най-подходящите места за специални защитени зони за опазването на птичите видове.

Първоначално България определи достатъчен брой такива зони (114), но площта на шест от определените зони бе значително по-малка от площта, изисквана съгласно списъка на орнитологично важните места, въз основа на който ЕК и Съдът на ЕС преценяват дали държавите са спазили задължението си по директивата, се посочва в съобщението.

Комисията откри процедура за нарушение срещу нашата страна по този въпрос през 2008 г. и макар че много от зони вече са в съответствие с изискванията, продължават да съществуват проблеми в специалната защитена зона "Калиакра" (заради която вече има висящо дело пред Съда на ЕС ) и в областта на Рила, където за 17 вида птици, изброени в директивата, не е предоставена достатъчна защита.

Комисията изпраща мотивирано становище и дава на София срок от два месеца да предприеме действия за разрешаване на проблема, а иначе случаят може да бъде отнесен до Съда на ЕС.