/ investor.bg
Близо 700 пенсионери имат запор върху пенсията си
95131
Близо 700 пенсионери имат запор върху пенсията си
  • Близо 700 пенсионери имат запор върху пенсията си
Новите правила за запориране на доходите на длъжниците, които са в сила от началото на ноември, ще намалят размера на удръжките за пенсионерите с по-високи доходи, които имат наложен запор върху пенсията и добавките към нея. Причината е обвързването на удръжката с дохода на пенсионера и минималната работна заплата.
 
До края на годината по-ниските удръжки ще бъдат валидни за пенсионерите с месечен доход между 600 и 920 лева, а от 1 януари по-малка сума ще се взима и от хората с доход до 1020 лева, показва проверка на Дарик. По данни на НОИ близо 1697 пенсионери имат запор върху пенсията си, заради неплатено задължение. Техните пенсии за ноември ще бъдат изплатени с пощенски запис, след като им бъде удържан новият размер на удръжката.
 
Досегашните правила за запориране на доход и удръжка от него, поставяха граници на дохода в абсолютни числа, минимална сума, която не може да се запорира - в размер на минималната работна заплата, и удръжка от оставащата сума, в размер, зависещ от семейното положение на длъжника.
 
Новите правила превръщат абсолютните числа в размер на минималната заплата. Така например, ако един пенсионер, който не се грижи за деца, получава пенсия от 650 лева, и има запор, сумата, от която трябва да се направи удръжка след изваждането на минималната заплата, е 190 лева.
 
По старите правила обаче доходът попада в границите, които изискват удържаната сума да е една втора от 190 лева, а по новите правила доходът минава в границите, изискващи удръжката да е една трета от тази сума - в първия случай човекът ще дължи 95 лева месечно, а във втория - 63 лева.
 
В тази по-изгодна ситуация до края на годината ще попаднат възрастните хора с наложен запор и доход над 600 лева, но не повече от 920 лева, какъвто е двукратният размер на минималната работна заплата.
 
Ако доходът е над този двукратен размер, но не повече от четирикратния размер, удръжката става една втора от сумата, подлежаща на запор. При размер на дохода над четири минимални заплати - в момента над 1840 лева, а от Нова година - над 2040 лева, удръжката ще бъде цялата сума над двукратния размер на минималната заплата.