/ iStock/Getty Images
Хасковското дружество „АБ“ АД е новият концесионер на находище „Змиярника“, от което се добиват строителни материали - андезити. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, одобрявайки поисканата от предишния концесионер промяна.

Находище „Змиярника“ се намира на територията на община Хасково. Концесията за него е предоставена през март 2009 г. за 25 години на „Пътстрой-97“ АД. С днешното решение на МС правата и задълженията по предоставената концесия се прехвърлят изцяло на „АБ“ АД. Условията по концесионния договор остават без промяна.

Възможността за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия е регламентирана в чл. 25, ал. 2 от Закона за подземните богатства.