70 % от счетоводителите подкрепят единната данъчна основа
70 % от счетоводителите подкрепят единната данъчна основа / netinfo

Въвеждането на обща консолидирана корпоративна данъчна основа в Европейския съюз подкрепят 70 процента от счетоводителите, работещи в големите фирми у нас. Това сочи проучване на KPMG направено в над 400 от най-големите европейски компании.

Според замисъла на Европейската комисия печалбите на компаниите, които развиват дейност в повече от една страна членка на Общността, ще се изчисляват по единна формула. След това печалбите ще се разпределят в държавите, където тези фирми работят и едва тогава ще се изчислява данъкът по съответните ставки. В момента в Европейския съюз има 27 различни формули, по които се изчислява корпоративната данъчна основа.

Проучването на KPMG показва, че голяма част от едрия бизнес в Евросъюза подкрепя създаването на обща данъчна основа за облагане на печалбата. Все още обаче няма единно мнение как тя ще се отрази на размера на данъчната тежест. С въвеждането й не се предлага унифициране на данъчната ставка в цялата Общност, въпреки, че 69 на сто от участвалите в изследването подкрепят налагането на такава. Очаква се публичното обсъждане за единната данъчна основа да започне през 2008 година, като Европейската комисия се надява то да бъде прието до 2010 година.