6000 фирми в списък с нарушители на осигурителното законодателство
6000 фирми в списък с нарушители на осигурителното законодателство / снимка: Sofia Photo Agency

Между 700 млн. лв. и 1 млрд. лева от осигурителни плащания трябва да бъдат събрани от Националната агенция за приходите, съобщи изпълнителният й директор Красимир Стефанов. Ръководителите на НАП, НОИ и Главната инспекция по труда подписаха споразумение за сътрудничество при контрола на осигурителните нарушения.

„Текущо Националната агенция за приходите има да събира от порядъка между 700 млн. и 1 млрд. лв., но това не означава, че не се събират сумите, защото искам да ви обясня много ясно, че дори и два дни след срока, ако закъснява определена фирма и ги внесе на третия, но ние дадем списъка на втория, тези суми се дават като просрочени", обясни изпълнителният директор на НАП.

Списък от 6000 фирми, които са нарушавали осигурителното законодателство, е изработен от експерти на Националната агенция за приходите, Националния осигурителен институт и Главната инспекция по труда. От следващата седмица започва кампания за тяхното проверяване.

Изпълнителният директор на приходната администрация Красимир Стефанов обясни, че най-общо на този етап са установили две групи нарушения. Първата група са фирми, които подават осигурителна декларация образец 1 за осигурените лица, съответно не подават декларации образец 6, които представляват изпълнително основание на Националната агенция за приходите да предприеме съответните действия по събиране на осигурителните вноски. Санкцията е до 5000 лв. и следващата седмица НАП започва кампания по отношение съставяне на актове за нарушение и наказателни постановления на тези фирми.

Втората група фирми са подавали уведомления за трудови договори най-общо за една година, без да внасят каквато и да е вноска и съответно служителите и работниците на тези фирми претендират за обезщетение, в повечето случаи спекулативно, пред НОИ и по този начин ощетяват бюджета на НОИ.