6% от безработните младежи до 24 години са с висше образование
6% от безработните младежи до 24 години са с висше образование / снимка: МТСП

Едва 6% от безработните младежи на възраст 15-24 г. са висшисти, сочат данните на Агенцията по заетостта от началото на годината. Статистическите данни посочи зам.-министърът на труда Гълъб Донев по време на дискусионен форум в УНСС.

По думите му това е още едно доказателство за справяне с негативната тенденция в младежката заетост, усилията трябва да се насочат към осигуряване на достъпно образование и качествени работни места за младите хора.

„За осигуряването на качествени работни места са необходими усилията, както на държавните институции, така и на работодателите. Процесът не е лесен и не е едностранен и от общите усилия на всички ни ще зависи дали и как ще се справим с високите нива на младежка безработица и най-важното - ще покажем на младите хора смисъла от това не само да работят, но и да работят тук - в България", е подчертал Донев, цитиран от пресцентъра на МТСП.

Според средносрочните прогнози за развитието на пазара на труда към 2018 г. най-много служители и работници ще се търсят в сферата на преработваща промишленост - 671 358 работни места, и търговията - 542 925 работни места.

Топ 5 икономически дейности по брой работни места, изискващи средно образование:

Търговия - 315 908 работни места
Строителство - 147 115 работни места
Транспорт, складиране и пощи - 144 236 работни места
Производство на текстил, кожи и изделия от тях - 141 335 работни места
Хотелиерство и ресторантьорство - 125 952 работни места

Топ 5 икономически дейности по брой работни места, изискващи висше образование:

Образование - 135 217 работни места
Търговия - 91 754 работни места
Държавно управление - 87 682 работни места
Финанси и застраховане - 49 406 работни места
Хуманно здравеопазване - 47 742 работни места